چهارمین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم‌های هوشمند، دی ماه ۱۳۹۷

چهارمین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم‌های هوشمند

4TH IRANIAN CONFERENCE ON SIGNAL PROCESSING AND INTELLIGENT SYSTEMS

پوستر چهارمین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم‌های هوشمند

چهارمین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم‌های هوشمند در تاریخ ۴ دی ۱۳۹۷ توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر،دانشگاه صنعتي اميركبير در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم‌های هوشمند مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم‌های هوشمند