پنجمین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم های هوشمند، آذر ماه ۱۳۹۸

پنجمین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم های هوشمند

5th Conference on Signal Processing and Intelligent Systems

پوستر پنجمین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم های هوشمند

پنجمین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم های هوشمند در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۹۸ توسط دانشگاه صنعتی شاهرود، در شهر شاهرود برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم های هوشمند مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم های هوشمند