سومین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم‎ های هوشمند ایران، آذر ماه ۱۳۹۶

سومین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم‎ های هوشمند ایران

Conference on Signal Processing and Intelligent Systems

سومین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم‎ های هوشمند ایران در تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۹۶ توسط دانشگاه صنعتی شاهرود،دانشگاه صنعتي شاهرود در شهر شاهرود برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم‎ های هوشمند ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم‎ های هوشمند ایران