ششمین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و آموزش و پرورش، شهریور ماه ۱۴۰۰

ششمین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و آموزش و پرورش

The 6th National Conference on Innovation and Research in Humanities and Education

پوستر ششمین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و آموزش و پرورش

ششمین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و آموزش و پرورش در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۴۰۰ توسط ،انجمن توسعه و ترويج علوم و فنون بنيادين در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.