دومین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران، آذر ماه ۱۳۹۵

دومین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران

2nd national conference on modern sciences and technologies in Iran

پوستر دومین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران

دومین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران در تاریخ ۲۵ آذر ۱۳۹۵ توسط ،انجمن توسعه و ترويج علوم و فنون بنيادين در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران