سومین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران، خرداد ماه ۱۳۹۶

سومین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران

سومین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران در تاریخ ۱ خرداد ۱۳۹۶ توسط ،انجمن توسعه و ترويج علوم و فنون بنيادين در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران مراجعه فرمایید.