ششمین کنفرانس آب،پساب و پسماند، دی ماه ۱۳۹۴

ششمین کنفرانس آب،پساب و پسماند

Sixth Conference on Water, Wastewater and Waste

پوستر ششمین کنفرانس آب،پساب و پسماند

ششمین کنفرانس آب،پساب و پسماند در تاریخ ۳ دی ۱۳۹۴ توسط ،شركت هم انديشان انرژي كيميا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس آب،پساب و پسماند مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس آب،پساب و پسماند