دومین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی، دی ماه ۱۳۹۰

دومین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی

2nd Conference on Sewer and waste in oil and energy industries

پوستر دومین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی

دومین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۹۰ توسط ،شركت هم انديشان انرژي كيميا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی