چهارمین همایش مدیریت آب، پساب و پسماند، دی ماه ۱۳۹۲

چهارمین همایش مدیریت آب، پساب و پسماند

Fourth Conference on Water, Wastewater and Waste Management

پوستر چهارمین همایش مدیریت آب، پساب و پسماند

چهارمین همایش مدیریت آب، پساب و پسماند در تاریخ ۲۶ دی ۱۳۹۲ توسط ،شركت هم انديشان انرژي كيميا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش مدیریت آب، پساب و پسماند مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش مدیریت آب، پساب و پسماند