سومین همایش مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی، دی ماه ۱۳۹۱

سومین همایش مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی

3rd Conference On Sewer and Waste in Oil and Energy Industries

پوستر سومین همایش مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی

سومین همایش مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی در تاریخ ۷ دی ۱۳۹۱ توسط ،شركت هم انديشان انرژي كيميا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی