پنجمین کنفرانس آب،پساب و پسماند، آذر ماه ۱۳۹۳

پنجمین کنفرانس آب،پساب و پسماند

Fifth Water, Wastewater and Waste Conference

پوستر پنجمین کنفرانس آب،پساب و پسماند

پنجمین کنفرانس آب،پساب و پسماند در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۹۳ توسط ،شركت هم انديشان انرژي كيميا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس آب،پساب و پسماند مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس آب،پساب و پسماند