نخستین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی، دی ماه ۱۳۸۹

نخستین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی

The first national conference on wastewater management in the oil and energy industries

نخستین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی در تاریخ ۱ دی ۱۳۸۹ توسط ،شركت هم انديشان انرژي كيميا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی