چهارمین همایش مدیریت آب، پساب و پسماند

چهارمین همایش مدیریت آب، پساب و پسماند

پوستر چهارمین همایش مدیریت آب، پساب و پسماند

چهارمین همایش مدیریت آب، پساب و پسماند در تاریخ ۲۶ دی ۱۳۹۲ توسط شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا از پیشتازان عرصه آگاهی، علوم و فناوریهای نوین در حوزه نفت، انرژی و صنایع مرتبط در کشور، با همکاری متخصصین و نخبگان صنعتی، در نظر دارد برای چهارمین سال پیاپی، چهارمین همایش علمی پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی را با هدف ایجاد نگاه ویژه در کشور به موضوع پساب و پسماند صنایع مختلف و مطالعه علمی این حوزه در روز پنجشنبه، مورخ 19 دی 1392 در تهران، مرکز همایشهای صدا و سیما برگزار نماید.

محورهای همایش:

- مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی (جمع آوری، دفع، کاهش از مبدا، بازیافت،کمپوست و ... )
- شناسایی و پایش آلایندههای ناشی از پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی
- فناوریهای نوین جمع آوری، دفع و تصفیه مهندسی پسابها و پسماندها به روشهای هوازی و بیهوازی
- استفاده از روشهای زیستی (بیو) در تصفیه پسابها و پسماندها در صنایع نفت و انرژی
- استانداردهای جدید کیفی و کمی پساب و پسماند و فرآورش آنها
- تولید انرژی و روشهای بازیافت مواد پر ارزش از پسابها و پسماندها در صنایع نفت و انرژی
- شناخت پساب و پسماند صنایع مختلف و روشهای جلوگیری از تخریبات زیست محیطی آنها
- روشهای نوین آنالیز و ارزیابی مواد آلوده و مضر در پساب و پسماند صنایع نفت و انرژی
- روشهای محاسبه و تعیین شدت و الگوی آلودگی پسابها و پسماندها و استفاده از رایانه در این خصوص و معرفی نرم افزارهای تخصصی
- بررسی های اقتصادی در خصوص مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی
- کاربرد فناوری نانو در موضوع پساب و پسماند
- مطالعات موردی و گزارش پروژه های صنعتی اجرا شده و موفقیت آمیز در حوزه مدیریت پساب و پسماند
- گزارش ثبت اختراعات صنعتی در دنیا و کشور در راستای پساب و پسماندمقالات پذیرش شده در چهارمین همایش مدیریت آب، پساب و پسماند