سیزدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران، آبان ماه ۱۴۰۲

سیزدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

The 13th National Conference of Textile Engineering of Iran

پوستر سیزدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

سیزدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران در تاریخ ۲ آبان ۱۴۰۲ توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر،دانشکده مهندسی نساجی در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سیزدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سیزدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران