دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران، خرداد ماه ۱۴۰۰

دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

12th National Textile Engineering Conference

پوستر دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ توسط دانشگاه یزد، در شهر یزد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران