هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۹۱

هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

8th National Conference on Textile Engineering

پوستر هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۱ توسط دانشگاه یزد، در شهر یزد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران