یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

11th National Textile Engineering Conference

پوستر یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط دانشگاه گیلان، در شهر رشت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران