ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۸۶

ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

6th National Conference on Textile Engineering

ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۶ توسط دانشگاه صنعتی اصفهان، در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران