چهارمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران، خرداد ماه ۱۳۸۱

چهارمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

4th National Conference on Textile Engineering

چهارمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران در تاریخ ۱ خرداد ۱۳۸۱ توسط دانشگاه یزد، در شهر یزد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران