ششمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری، بهمن ماه ۱۳۹۵

ششمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری

The 6th National Conference on Management, Economics and Accounting

پوستر ششمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری

ششمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ توسط ،دانشگاه فني و حرفه اي استان آذربايجان شرقي - سازمان مديريت صنعتي تبريز در شهر تبریز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری