سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری، آذر ماه ۱۳۹۴

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری

Third International Conference on Management, Economics and Accounting

پوستر سومین کنفرانس  بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۹۴ توسط ،سازمان مديريت صنعتي نمايندگي آذربايجان شرقي در شهر تبریز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری