چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری، اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری

پوستر چهارمین کنفرانس  ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری

چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط ،دانشگاه تبريز و سازمان مديريت صنعتي آذربايجان شرقي در شهر تبریز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری