پنجمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری، مهر ماه ۱۳۹۵

پنجمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری

The 5th National Conference on Management, Economics and Accounting

پوستر پنجمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری

پنجمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری در تاریخ ۲۹ مهر ۱۳۹۵ توسط ،دانشگاه فني و حرفه اي استان آذربايجان شرقي و سازمان مديريت صنعتي تبريز در شهر تبریز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری