پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم، مرداد ماه 96

پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم

5th natioal & 1st international conference on organic vs.conventional agriculture

پوستر پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم

پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ توسط دانشگاه محقق اردبیلی در شهر اردبیل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم مراجعه فرمایید.


محورهای همایش

تولید محصولات گیاهی (زراعی و باغی) ارگانیک و مرسوم
مدیریت آب، خاک و ضایعات در کشاورزی ارگانیک و مرسوم
مهندسی ماشین آلات کشاورزی و بیوسشیستم
مدیریت منابع طبیعی در کشاورزی ارگانیک و مرسوم
حفاظت گیاهی (مدیریت،آفات، بیماریها و علف‌های هرز)
تولید محصولات دامی در کشاورزی ارگانیک و مرسوم
کاربرد زیست فناوری و نانو فناوری در کشاورزی
کشاورزی ارگانیک و تولیدات غذاییمقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم