اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک، مهر ماه ۱۳۹۱

اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک

First National Congress of Organic Agriculture

پوستر اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک

اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک در تاریخ ۲۶ مهر ۱۳۹۱ توسط دانشگاه محقق اردبیلی،دانشگاه محقق اردبيلي در شهر اردبیل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک