سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم، مرداد ماه ۱۳۹۳

سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم

the third national congress on organic and conventional agriculture

پوستر سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم

سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۳۹۳ توسط دانشگاه محقق اردبیلی،دانشگاه محقق اردبيلي در شهر اردبیل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم