دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم، مرداد ماه ۱۳۹۲

دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم

The Second National Congress on Organic and Conventional Agriculture

پوستر دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم

دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۹۲ توسط دانشگاه محقق اردبیلی،دانشكده علوم كشاورزي دانشگاه محقق اردبيلي در شهر اردبیل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم