چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم، مرداد ماه 94

چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم

the 4th national congress on organic and conventional agriculture

پوستر چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم

چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۹۴ توسط دانشگاه محقق اردبیلی در شهر اردبیل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم مراجعه فرمایید.


محور ها

  • تولید محصولات زراعی، باغی و دامی ارگانیک
  • چالش های گذر از کشاورزی مرسوم به کشاورزی ارگانیک
  • مدیریت آب، خاک و اقلیم در کشاورزی ارگانیک و مرسوم
  • نقش مهندسی بیو سیستم در کشاورزی ارگانیک و مرسوم
  • اهمیت منابع طبیعی در کشاورزی ارگانیک و مرسوم
  • مدیریت آفات، بیماریها و علف های هرز
  • گیاهان دارویی و کاربرد آنها در کشاورزی
  • کاربرد زیست فناوری و نانو فناوری در کشاورزی
  • کشاورزی ارگانیک و تغذیه سالم


مقالات پذیرش شده در چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم