چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم، مرداد ماه ۱۳۹۴

چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم

the 4th national congress on organic and conventional agriculture

پوستر چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم

چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۹۴ توسط دانشگاه محقق اردبیلی،دانشگاه محقق اردبيلي در شهر اردبیل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم