هفتمین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق، مهر ماه ۱۴۰۱

هفتمین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق

7th National Conference on New Idea on Electrical Engineering

پوستر هفتمین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق

هفتمین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق در تاریخ ۲۳ مهر ۱۴۰۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق