چهارمین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق، آبان ماه ۱۳۹۴

چهارمین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق

The National Conference of New Idea On Electrical Engineering

پوستر چهارمین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق

چهارمین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۹۴ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)،دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق