دومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق، آبان ماه ۱۳۹۲

دومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق

2nd Conference on Innovation in Electrical Engineering

پوستر دومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق

دومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق در تاریخ ۱۵ آبان ۱۳۹۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)،دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان (اصفهان) در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق