سومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق، دی ماه ۱۳۹۳

سومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق

Third National Conference on New Ideas in Electrical Engineering

پوستر سومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق

سومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق در تاریخ ۶ دی ۱۳۹۳ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)،دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق