پنجمین کنفرانس سالانه ملی مهندسی مکانیک، صنایع و هوافضا ایران، آبان ماه ۱۳۹۷

پنجمین کنفرانس سالانه ملی مهندسی مکانیک، صنایع و هوافضا ایران

5th annual national conference on mechanical engineering, aerospace and aerospace in Iran

پوستر پنجمین کنفرانس سالانه ملی مهندسی مکانیک، صنایع و هوافضا ایران

پنجمین کنفرانس سالانه ملی مهندسی مکانیک، صنایع و هوافضا ایران در تاریخ ۲۶ آبان ۱۳۹۷ توسط ،موسسه علمي آموزشي و پژوهشي أرگ در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس سالانه ملی مهندسی مکانیک، صنایع و هوافضا ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس سالانه ملی مهندسی مکانیک، صنایع و هوافضا ایران