سومین کنفرانس سالانه ملی مهندسی مکانیک و راهکارهای صنعتی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

سومین کنفرانس سالانه ملی مهندسی مکانیک و راهکارهای صنعتی

Third national conference on mechanical engineering & industrial solutions

پوستر سومین کنفرانس سالانه ملی مهندسی مکانیک و راهکارهای صنعتی

سومین کنفرانس سالانه ملی مهندسی مکانیک و راهکارهای صنعتی در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط ،مركز علمي آموزشي و پژوهشي أرگ در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس سالانه ملی مهندسی مکانیک و راهکارهای صنعتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس سالانه ملی مهندسی مکانیک و راهکارهای صنعتی