دومین کنفرانس سالانه ملی مهندسی مکانیک و راهکارهای صنعتی، تیر ماه ۱۳۹۵

دومین کنفرانس سالانه ملی مهندسی مکانیک و راهکارهای صنعتی

پوستر دومین کنفرانس سالانه ملی مهندسی مکانیک و راهکارهای صنعتی

دومین کنفرانس سالانه ملی مهندسی مکانیک و راهکارهای صنعتی در تاریخ ۱۸ تیر ۱۳۹۵ توسط ،مركز علمي آموزشي و پژوهشي أرگ در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس سالانه ملی مهندسی مکانیک و راهکارهای صنعتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس سالانه ملی مهندسی مکانیک و راهکارهای صنعتی