ششمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و علوم اسلامی، دی ماه ۱۴۰۲

ششمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و علوم اسلامی

The 6th National Conference on Management, Economics and Islamic Sciences

پوستر ششمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و علوم اسلامی

ششمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و علوم اسلامی در تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۲ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و علوم اسلامی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و علوم اسلامی