سومین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و علوم اسلامی، خرداد ماه ۱۴۰۱

سومین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و علوم اسلامی

Third National Conference on Management, Economics and Islamic Sciences

پوستر سومین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و علوم اسلامی

سومین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و علوم اسلامی در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و علوم اسلامی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و علوم اسلامی