سومین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و علوم اسلامی، خرداد ماه ۱۴۰۱

سومین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و علوم اسلامی

Third National Conference on Management, Economics and Islamic Sciences

پوستر سومین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و علوم اسلامی

سومین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و علوم اسلامی در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ توسط ،موسسه پژوهشي مديريت مدبر در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و علوم اسلامی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و علوم اسلامی