دومین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و علوم اسلامی، آذر ماه ۱۴۰۰

دومین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و علوم اسلامی

Second National Conference on Management, Economics and Islamic Sciences

پوستر دومین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و علوم اسلامی

دومین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و علوم اسلامی در تاریخ ۱۸ آذر ۱۴۰۰ توسط ،با مشارکت دانشگاهها و مجامع علمی در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و علوم اسلامی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و علوم اسلامی