پنجمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و علوم اسلامی، خرداد ماه ۱۴۰۲

پنجمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و علوم اسلامی

The 5th National Conference on Management, Economics and Islamic Sciences

پوستر پنجمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و علوم اسلامی

پنجمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و علوم اسلامی در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و علوم اسلامی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و علوم اسلامی