ششمین کنگره ملی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی، مهر ماه ۱۳۹۸

ششمین کنگره ملی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی

The National Congress on Islamic and Human Applied Sciences

پوستر ششمین کنگره ملی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی

ششمین کنگره ملی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی در تاریخ ۲۱ مهر ۱۳۹۸ توسط ،شركت توسعه محور پديده در شهر گرگان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنگره ملی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنگره ملی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی