دومین کنگره ملی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی، اسفند ماه ۱۳۹۴

دومین کنگره ملی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی

The Second National Congress on Applied Researches in Islamic & Human Sciences

پوستر دومین کنگره ملی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی

دومین کنگره ملی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۴ توسط ،موسسه فرهنگي نسيم موعود در شهر گرگان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنگره ملی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنگره ملی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی