کنگره ملی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی، اسفند ماه ۱۳۹۳

کنگره ملی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی

National Congress on Islamic & Human Applied Sciences

پوستر کنگره ملی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی

کنگره ملی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۳ توسط ،مركز علمي و كاربردي خانه كارگر گرگان در شهر گرگان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنگره ملی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنگره ملی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی