پنجمین کنگره ملی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی، مهر ماه ۱۳۹۷

پنجمین کنگره ملی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی

The National Congress on Islamic and Human Applied Sciences

پوستر پنجمین کنگره ملی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی

پنجمین کنگره ملی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی در تاریخ ۲۵ مهر ۱۳۹۷ توسط ،موسسه فرهنگي نسيم موعود در شهر گرگان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنگره ملی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنگره ملی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی