سومین کنگره بین المللی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی، آبان ماه ۱۳۹۵

سومین کنگره بین المللی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی

پوستر سومین کنگره بین المللی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی

سومین کنگره بین المللی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۹۵ توسط ،موسسه فرهنگي نسيم موعود در شهر گرگان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنگره بین المللی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنگره بین المللی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی