چهارمین کنگره بین المللی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی، مهر ماه ۱۳۹۶

چهارمین کنگره بین المللی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی

The Fourth International Congress on Applied Research in Islamic and Human Sciences

پوستر چهارمین کنگره بین المللی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی

چهارمین کنگره بین المللی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی در تاریخ ۲۵ مهر ۱۳۹۶ توسط ،موسسه فرهنگي نسيم موعود در شهر گرگان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنگره بین المللی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنگره بین المللی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی