چهارمین کنگره بین المللی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی

چهارمین کنگره بین المللی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی

The Fourth International Congress on Applied Research in Islamic and Human Sciences

پوستر چهارمین کنگره بین المللی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی

چهارمین کنگره بین المللی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی در تاریخ ۲۵ مهر ۱۳۹۶ توسط موسسه فرهنگی نسیم موعود و تحت حمایت سیویلیکا در شهر گرگان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنگره بین المللی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی مراجعه فرمایید.


محورهای کنفرانس:

مقالات در کلیه زمینه های مربوط به علوم اسلامی و انسانی از قبیل معارف دینی، الهیات، فقه و مبانی حقوق اسلامی، حقوق، فلسفه، روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی، تاریخ، جغرافیا، هنر، ادبیات فارسی و غیرفارسی، اقتصاد، کتابداری و .... در این کنگره قابل ارسال و طرح می باشد.

همچنین مقالات به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی قابل ارسال و طرح است.مقالات پذیرش شده در چهارمین کنگره بین المللی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی