دهمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت، دی ماه ۱۴۰۰

دهمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت

The 10th National Conference on CFD Application in Chemical and Petroleum Industries

پوستر دهمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت

دهمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت در تاریخ ۲۰ دی ۱۴۰۰ توسط دانشگاه رازی، در شهر کرمانشاه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دهمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دهمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت