پنجمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت، اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

پنجمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت

5th National CFD Applications Conference in Chemical Industries and petroleum

پوستر پنجمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت

پنجمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط دانشگاه علم و صنعت ایران، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت