هفتمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت، اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

هفتمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت

7th National Conference on the Application of CFD in the Chemical and Petroleum Industries

پوستر هفتمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت

هفتمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط دانشگاه شهید باهنر کرمان،دانشگاه شهيد باهنر كرمان در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت