هشتمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت، اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

هشتمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت

The 8th National Conference on CFD Application in chemical and petroleum industries

پوستر هشتمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت

هشتمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط دانشگاه تربیت مدرس،انجمن مهندسی شیمی ایراندانشگاه تربيت مدرس - انجمن مهندسي شيمي ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت