سومین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۰

سومین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی

3rd National CFD Applications Conference in Chemical Industries

پوستر سومین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی

سومین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰ توسط دانشگاه علم و صنعت ایران،انجمن مهندسی شیمی ایراندانشكده مهندسي شيمي دانشگاه علم و صنعت ايرانانجمن مهندسين شيمي ايران، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی